ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு IV – முதல் நாள் (12-02-2016)

ஸ்ரீ
DSC_0920
சென்னை ITC Fortune Grand – ல் ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – IV நடந்து கொண்டிருக்கும்போது எடுத்த படங்கள்….

DSC_0869

DSC_0879

DSC_0880

DSC_0884

DSC_0885

DSC_0886

DSC_0889

DSC_0890

DSC_0892

DSC_0894

DSC_0896

DSC_0897

DSC_0900

DSC_0903

DSC_0905

DSC_0907

DSC_0910

DSC_0911

DSC_0912

DSC_0913

DSC_0914

DSC_0916

DSC_0918

DSC_0919

DSC_0921

DSC_0926

DSC_0933

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

     

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>