ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு IV – ஆறாவது நாள் (21-02-2016)

ஸ்ரீ

DSC_1478

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு IV – ன் ஆறாம் நாளான 21-02-2016 அன்று வகுப்பில் சில பயிற்சிகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் போது எடுத்த படங்கள்…

DSC_0006 DSC_0007 DSC_0009 DSC_1489

DSC_1471 DSC_0001 DSC_0005 DSC_0002

DSC_1403 DSC_1405 DSC_1406 DSC_1415 DSC_1419 DSC_1421 DSC_1424

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

     

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>