ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு V – முதல் நாள் (05-05-2016)

ஸ்ரீ

DSC_0317

சென்னை Crowne Plaza – Chennai Adyar Park – ல் ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – V நடந்து கொண்டிருக்கும்போது எடுத்த படங்கள்….
 DSC_0366 DSC_0373 DSC_0378 DSC_0379 DSC_0386 DSC_0388 DSC_0313 DSC_0319 DSC_0322 DSC_0323 DSC_0327 DSC_0328 DSC_0330 DSC_0331 DSC_0334 DSC_0336 DSC_0338 DSC_0341 DSC_0343 DSC_0344 DSC_0348 DSC_0353 DSC_0356 DSC_0357 DSC_0358 DSC_0360 DSC_0362 DSC_0365 DSC_0293 DSC_0296 DSC_0300 DSC_0303 DSC_0304 DSC_0307 DSC_0308
Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

     

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>