சோழ நாடு திவ்யதேசம் 2 – திருகோழி (உறையூர்)

அழகிய மணவாளப் பெருமாள்

அழகிய மணவாளப் பெருமாள்

 

மூலவர்   :  அழகிய மணவாளப் பெருமாள்

தாயார்    :  கமலவல்லி, உரையுர்வல்லி

தீர்த்தம்   :  கல்யாண தீர்த்தம், சூர்யபுஷ்கர்னி, குடமுருட்டி நதி

விமானம் :  கல்யாண விமானம்

ஸ்தலவிருக்ஷம் : புன்னை மரம்

மங்களாசாசனம்  :   குலசேகராழ்வார், திருமங்கையாழ்வார்

இருப்பிடம்   :  திருகோழி, தமிழ்நாடு

வழிக்காட்டி :  தற்போது உறையூர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. திருச்சியிலிருந்து சுமார் 3 கீ.மீ. தொலைவில் உள்ளது. நகரப் பேருந்தில் மையன் கார்டு கேட் ஜங்ஷன் வழியாக சென்று இத்தலத்தை அடையலாம்.

கோழியும் கூடலும் கோயில் கொண்ட கோவலரே ஒப்பர், குன்றமன்ன*

பாழியந்தோளும் ஓர் நான்குடையர்பண்டு இவர்தம்மையும் கண்டறியோம்*

வாழியரோ இவர் வண்ணம் எண்ணில்மாகடல் போன்றுளர், கையில்வெய்ய*

ஆழியொன்றேந்தி ஒர் சங்கு பற்றி அச்சோ ஒரு வரழிகியவா!

-          திருமங்கையாழ்வார்

 

Divya Desam – 2 – Thirukkozhi

Moolavar            :               Azhagiya Manavala Perumal

Thaayar                :               Kamalavalli, Uraiyur Valli

Theertham         :               Kalyana Theertham, Suryapushkarani, Kudamuruti River

Vimanam            :               Kalyana Vimanam

Mangalasasanam             :               Thirumangaialwar, Kulasekaralwar

Location               :               Thirukozhi, Tamil Nadu

Transportation  :               Now this place known as Uraiyur. The temple is situated 3 km from Trichy Junction enroute Main Cord gate junction and get down at Uraiyur or Naachiyar station.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

     

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>