ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 12-மூன்றாம் நாள் பயிற்சி வகுப்பு 20.01.2019

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 12 – ன் மூன்றாம் நாள் பயிற்சி வகுப்பு 20.01.2019 அன்று The Raintree Hotel – ல் வைத்து நடந்து கொண்டிருக்கும் போது எடுத்த படங்கள்….

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 12 – ன் இரண்டாம் நாள் பயிற்சி வகுப்பு 19.01.2019

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 12 – ன் இரண்டாம் நாள் பயிற்சி வகுப்பு 19.01.2019 அன்று The Raintree Hotel – ல் வைத்து நடந்து கொண்டிருக்கும் போது எடுத்த படங்கள்….  

Sri Aandal Vastu – Practitioner Training – 12

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 12 – ன் முதல் நாள் பயிற்சி வகுப்பு இன்று (18.01.2019) The Raintree Hotel – ல் வைத்து நடந்து கொண்டிருக்கும் போது எடுத்த படங்கள்….  

விதி படி சிறப்பாக வாழ திதி????!!!!! (தேய்பிறை பிரதமை )

விதி படி சிறப்பாக வாழ திதி????!!!!! (தேய்பிறை பிரதமை )   நாம் எல்லோருமே பிறந்த நேரம், தேதி, நட்சத்திரம் மற்றும் ராசி என்று கேட்டால் யோசிக்காமல் சொல்லி விடுவோம். ஆனால் உங்கள் பிறந்த திதி என்ன என்று கேட்டால் அது இறந்தவர்களுக்கு தானே என்று கேள்வி கேட்போம். கை தேர்ந்த ஜோதிடர்களுக்கு மட்டும் தெரிந்த இந்த பிறந்த திதி சூட்சுமத்தை நீங்கள் அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த வகையில் சாக்த வழிபாட்டு முறையின் படி […]

விதி படி சிறப்பாக வாழ திதி????!!!!! (தேய்பிறை சதுர்த்தசி)

விதி படி சிறப்பாக வாழ திதி????!!!!! (தேய்பிறை சதுர்த்தசி)   நாம் எல்லோருமே பிறந்த நேரம், தேதி, நட்சத்திரம் மற்றும் ராசி என்று கேட்டால் யோசிக்காமல் சொல்லி விடுவோம். ஆனால் உங்கள் பிறந்த திதி என்ன என்று கேட்டால் அது இறந்தவர்களுக்கு தானே என்று கேள்வி கேட்போம். கை தேர்ந்த ஜோதிடர்களுக்கு மட்டும் தெரிந்த இந்த பிறந்த திதி சூட்சுமத்தை நீங்கள் அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த வகையில் சாக்த வழிபாட்டு முறையின் படி உங்கள் […]