ஷேர்சாட் வாயிலாக உங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம்…

ஷேர்சாட் வாயிலாக உங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம்…   ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமை தோறும் இரவு 7 மணி முதல் 8 மணி வரை, முனைவர்.ஆண்டாள் P.சொக்கலிங்கம் அவர்களிடம் ஷேர்சாட் வாயிலாக உங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம்…   19.12.2022 திங்கள் அன்று நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறுவதற்கு கீழ்காணும் லிங்கில் சென்று நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறலாம்   https://sharechat.com/chatroom/e2528b…  

Open chat
1
Hello,
Can I help You?
Powered by