வாஸ்து வேலை நிமித்தமாக நான் சிங்கப்பூர் (Singapore) செல்கின்றேன்: -
Fly to Singapore

ஸ்ரீ

27-04-2016 முதல் 01-05-2016 அன்று வாஸ்து வேலை நிமித்தமாக நான் சிங்கப்பூர் (Singapore) செல்வதால் அந்த கால கட்டத்தில் என்னிடம் ஏதாவது உதவி தேவைப்பட்டால் நண்பர் திரு.செந்தூர் சுப்பிரமணியன் அவர்களை +91 99622 94600 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.

Comments (0) Read more April 5, 2016
Maga Andal’s Vastu Practitioner Training IV – 9th day
DSC_1258

ஸ்ரீ

மகா ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு IV – ன் ஒன்பதாம் நாளான 11-03-2016 அன்று சென்னையில் கள ஆய்வு செய்த போது மற்றும் கள ஆய்வு செய்த இடங்களை பற்றி விவாதித்த போதும் எடுத்த படங்கள்…

Comments (0) Read more April 4, 2016
Maga Andal’s Vastu Practitioner Training IV – 8th day
DSC_0298

ஸ்ரீ

மகா ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு IV – ன் எட்டாம் நாளான 28-02-2016 அன்று மதுரை Heritage Hotel – ல் கள ஆய்வு செய்த இடங்களை பற்றி விவாதித்த போது எடுத்த படங்கள்…

Comments (0) Read more March 30, 2016
Maga Andal’s Vastu Practitioner Training IV – 7th day
DSC_0131

ஸ்ரீ

மகா ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு IV – ன் ஏழாம் நாளான 27-02-2016 அன்று மதுரையில் வீடு மற்றும் கோவிலுக்கு சென்று கள ஆய்வு செய்த போது எடுத்த படங்கள்…

Comments (0) Read more March 27, 2016
மகா ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு IV – ஆறாவது நாள் (21-02-2016)
DSC_1478

ஸ்ரீ

மகா ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு IV – ன் ஆறாம் நாளான 21-02-2016 அன்று வகுப்பில் சில பயிற்சிகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் போது எடுத்த படங்கள்…

Comments (0) Read more March 26, 2016
Maga Andal’s Vastu Practitioner Training IV – 6th day
DSC_1308

ஸ்ரீ

மகா ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு IV – ன் ஆறாம் நாளான 21-02-2016 அன்று Coimbatore Taj  Hotel – ல் கள ஆய்வு செய்த இடங்களை பற்றி விவாதித்த போது மற்றும் நண்பர்களுக்கு பரிசு பொருட்கள் வழங்கிய போதும் எடுத்த படங்கள்….

Comments (0) Read more March 22, 2016