ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு V – இரண்டாம் நாள் (06-05-2016)

ஸ்ரீ

DSC_0390

சென்னை Crowne Plaza – Chennai Adyar Park – ல் ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – V நடந்து கொண்டிருக்கும்போது எடுத்த படங்கள்…

DSC_0393 DSC_0394 DSC_0397 DSC_0399 DSC_0402 DSC_0403 DSC_0405 DSC_0409 DSC_0411 DSC_0412 DSC_0413 DSC_0416 DSC_0417 DSC_0418 DSC_0420 DSC_0424 DSC_0425 DSC_0428 DSC_0431 DSC_0439 DSC_0443 DSC_0444

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

     

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>