உங்களால் நாங்கள் உங்களுக்காகவே நாங்கள் …

உங்களால் நாங்கள் உங்களுக்காகவே நாங்கள் … நாளை 25-11-2018 அன்று இடம்: தூசி   பாலிடெக்னிக் காலேஜ், காஞ்சிபுரம் #தூசி_பாலிடெக்னிக்_காலேஜ், #காஞ்சிபுரம்