ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 12-மூன்றாம் நாள் பயிற்சி வகுப்பு 20.01.2019

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 12 – ன் மூன்றாம் நாள் பயிற்சி வகுப்பு 20.01.2019 அன்று The Raintree Hotel – ல் வைத்து நடந்து கொண்டிருக்கும் போது எடுத்த படங்கள்….

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 12 – ன் இரண்டாம் நாள் பயிற்சி வகுப்பு 19.01.2019

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 12 – ன் இரண்டாம் நாள் பயிற்சி வகுப்பு 19.01.2019 அன்று The Raintree Hotel – ல் வைத்து நடந்து கொண்டிருக்கும் போது எடுத்த படங்கள்….  

Sri Aandal Vastu – Practitioner Training – 12

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 12 – ன் முதல் நாள் பயிற்சி வகுப்பு இன்று (18.01.2019) The Raintree Hotel – ல் வைத்து நடந்து கொண்டிருக்கும் போது எடுத்த படங்கள்….  

Sri Aandal Vastu Practitioner Training – 12 -ஜனவரி 18, 2019 – ம் தேதி

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 12 (Sri Aandal Vastu Practitioner Training – 12) ஜனவரி 18, 2019 – ம் தேதி துவங்க உள்ளது. ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 12 ஒன்பது நாள் நடை பெற உள்ளது. இந்த பயிற்சியில் ஆண்டாள் வாஸ்து, பண ஈர்ப்பு, உங்களை வாஸ்து வல்லுனராக சந்தைபடுத்தும் முறை ஆகிய மூன்று முக்கிய விஷயங்களை பற்றி எனக்கு தெரிந்ததை சொல்லித் தர உள்ளேன். இந்த […]

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 11

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 11 27.08.2018 அன்று ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சியின் ஏழாம் நாள் வகுப்பு சென்னை Le Royal Meridian Hotel – ல் வைத்து நடந்து கொண்டு இருக்கும் போது எடுத்த படங்கள்…      

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 11

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 11 ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சியின் ஆறாம் நாள் வகுப்பு 26.08.2018 அன்று சென்னையில் சில வீடுகளுக்கு சென்று கள ஆய்வு செய்து பின் Raintree Hotel – ல் வைத்து பார்த்த இடங்கள் சம்பந்தமாக கலந்துரையாடல் செய்த போது எடுத்த படங்கள்…     

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி-11 (26-08-17)

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி-11 ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சியின் ஆறாம் நாள் வகுப்பு 26.08.2018 அன்று சென்னையில் சில வீடுகளுக்கு சென்று கள ஆய்வு செய்து பின் Raintree Hotel – ல் வைத்து பார்த்த இடங்கள் சம்பந்தமாக கலந்துரையாடல் செய்த போது எடுத்த படங்கள்…  

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 10 (20.08.18)

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 10 சென்னை ராமாடா பிளாசா (PR Grand) ஹோட்டலில் வைத்து (20.08.2018) திங்கள்கிழமை அன்று ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 10 – ல் பயிற்சி பெற்ற ஆண்டாள் வாஸ்து நிபுணர்களுடன் சிறப்பு பயிற்சியின் போது எடுத்த படங்கள்…  

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 11(18.08.18)

      ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 11: நேற்று (18.08.2018) ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சியின் மூன்றாம் நாள் வகுப்பு சென்னை ராமாடா பிளாசா (PR Grand) ஹோட்டலில் வைத்து நடந்து கொண்டு இருக்கும் போது எடுத்த படங்கள்…