உன்னால் முடியும் !

சுயசார்பு பாரத இயக்கம் உங்களை அழைக்கிறது ( Zoom meeting) Topic: உன்னால் முடியும் ! தன்னம்பிக்கை பேச்சாளர்: முனைவர் ஆண்டாள் P சொக்கலிங்கம் BE.,MBA.,MPhil.,P.hD., Time: Feb 9, 2024 07:00 PM India Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/95746350998… Meeting ID: 957 4635 0998 Passcode: 999169

Open chat
1
Hello,
Can I help You?
Powered by