ஒரு இடத்தின் வடமேற்கு(North West Corner) மூலையில் அமைக்கப்படும் படிக்கட்டு அந்த இடத்தின் வடகிழக்கு (North East) பகுதியில் இருந்து ஆரம்பிக்கலாமா?

ஒரு இடத்தின் வடமேற்கு(North West Corner) மூலையில் அமைக்கப்படும் படிக்கட்டு அந்த இடத்தின் வடகிழக்கு (North East) பகுதியில் இருந்து கண்டிப்பாக ஆரம்பிக்க கூடாது. படத்தில் உள்ள இடம்: சிகரலஹள்ளி, தர்மபுரி

Open chat
1
Hello,
Can I help You?
Powered by