ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயற்சி வகுப்பு – 15

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயற்சி வகுப்பு – 15 Sri Aandal Vastu Practitioner Training – 15 ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சியின் போது நண்பர்களுடன் கள ஆய்வு செய்த போதும், கள ஆய்வு செய்த இடத்தை பற்றி Hotel Turyaa, Chennai – இல் வைத்து விவாதித்த போதும் எடுத்த புகைப்படங்கள் தொகுப்பு-3

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயற்சி வகுப்பு – 15

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயற்சி வகுப்பு – 15 Sri Aandal Vastu Practitioner Training – 15. ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சியின் போது நண்பர்களுடன் கள ஆய்வு செய்த போதும், கள ஆய்வு செய்த இடத்தை பற்றி Hotel Leela Palace, Chennai – இல் வைத்து விவாதித்த போதும் எடுத்த புகைப்படங்கள் தொகுப்பு-2

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயற்சி வகுப்பு – 15

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயற்சி வகுப்பு – 15 Sri Aandal Vastu Practitioner Training – 15 ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சியின் போது நண்பர்களுடன் கள ஆய்வு செய்த போதும், கள ஆய்வு செய்த இடத்தை பற்றி Hotel Leela Palace, Chennai – இல் வைத்து விவாதித்த போதும் எடுத்த புகைப்படங்கள்.

வாஸ்து – எனக்கு கொடுத்த அற்புத வரங்கள் – 1

ஸ்ரீ சபரி தன்னை தாயாக்கி கடவுளை குழந்தையாக பார்த்தாள்… மீரா தன்னை காதலியாக்கி கடவுளை காதலனாக பார்த்தாள்… ஆண்டாள் மட்டும் தான் தன்னை மனைவியாக்கி கடவுளை கணவனாக பார்த்தாள்… அந்த வகையில் அரங்கனையே தனதாக்கி கொண்ட ஆண்டாளுடைய அன்பின் அளவு அளவிடமுடியாதது. இதனால் தான் என்னவோ ஒவ்வொரு முறை ஆண்டாள் தாயாரை பார்க்கும் போதும் பார்க்கும் அந்த நொடியே இறப்பை தழுவ வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் என் மனம் முழுவதும் வியாபிக்கும். ஆண்டாளை தரிசனம் செய்யும் அந்நேரத்தில் […]

Open chat
1
Hello,
Can I help You?
Powered by