ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 11 (19.08.18)

        ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 11: நேற்று (19.08.2018) ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சியின் மூன்றாம் நாள் வகுப்பு சென்னை ராமாடா பிளாசா (PR Grand) ஹோட்டலில் வைத்து நடந்து கொண்டு இருக்கும் போது எடுத்த படங்கள்…