ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 11

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 11 ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சியின் ஆறாம் நாள் வகுப்பு 26.08.2018 அன்று சென்னையில் சில வீடுகளுக்கு சென்று கள ஆய்வு செய்து பின் Raintree Hotel – ல் வைத்து பார்த்த இடங்கள் சம்பந்தமாக கலந்துரையாடல் செய்த போது எடுத்த படங்கள்…     

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி-11 (26-08-17)

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி-11 ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சியின் ஆறாம் நாள் வகுப்பு 26.08.2018 அன்று சென்னையில் சில வீடுகளுக்கு சென்று கள ஆய்வு செய்து பின் Raintree Hotel – ல் வைத்து பார்த்த இடங்கள் சம்பந்தமாக கலந்துரையாடல் செய்த போது எடுத்த படங்கள்…  

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 11(18.08.18)

      ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 11: நேற்று (18.08.2018) ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சியின் மூன்றாம் நாள் வகுப்பு சென்னை ராமாடா பிளாசா (PR Grand) ஹோட்டலில் வைத்து நடந்து கொண்டு இருக்கும் போது எடுத்த படங்கள்…

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 11 (17.08.18)

  இன்று (17.08.2018) ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சியின் முதல் நாள் வகுப்பு சென்னை ராமடா பிளாசா ஹோட்டலில் நடந்து கொண்டு இருக்கும் போது எடுத்த படங்கள்… #AndalVastu #ஆண்டாள்_வாஸ்து #Vasthu_Class #Vastu_Practitioner_Training #Ramada_Plaza